Στοιχεία Επικοινωνίας:

W & V AE

Π.Π. Γερμανού 56, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 123 51 

Τηλ.: 210 - 5450415

Φαξ: 210 - 5614769